V skratke o meničoch napätia a ich vhodnom výbere

Nie vždy a všade máme to šťastie, aby sme mali pri sebe elektrickú zásuvku, respektíve prúd striedavého napätia. Ten je vlastne podobný tomu, aký poskytuje bežná zásuvka. Zdroj striedavého napätia tak dokážeme využiť v X prípadoch a najrôznejšími spôsobmi. Pokiaľ sa teda nachádzame v situácii, kedy máme k dispozícii len akumulátor s jednosmerným napätím (12 V alebo 24 V), tento je možné premeniť na požadované striedavé napätie (220 V alebo 230) použitím vecičky, akou je v tomto prípade menic napatia 12v 220v 1000w.

Tieto produkty sú inak známe aj pod pomenovaním ako invertory. Konkrétnejšie sa môžu deliť na tie s čistou sínusovou vlnou a na tie s modifikovanou sínusovou vlnou.

Elektrina, prúd

Tie modifikované v stručnosti nemajú taký čistý, respektíve hladký priebeh, čo však u väčšiny bežných spotrebičov neznačí prakticky žiadny problém. Fakt, že ich sínusoida nie je stopercentne hladká, zbadáme skôr pri napájaní meracích prístrojov, kedy je samozrejme odporučené použiť druhý zmienený variant, teda invertor s čistou sínusoidou. Rovnako tak napr. v prípade napájania lekárskych prístrojov. Na rozdiel od takéhoto meniča je ten modifikovaný charakteristický aj tým, že sa pri svojej prevádzke troška „trasú“ obehové čerpadlá, čo ale opäť nemusí znamenať podstatnejší problém, nakoľko ide spravidla len o ľahké chvenie.

znak elektriny

  • Zo zmieneného tak vyplýva, že z hľadiska citlivejších elektronických zariadení, ich pripojenia a následnej prevádzky je vhodnejší invertor s čistou sínusovou vlnou.
  • Pre bežnejšie spotrebiče je však rovnako vhodný modifikovaný, ktorý má spravidla nižšiu cenu, a to dokonca niekoľkonásobne.

Invertory (meniče) sa ďalej triedia na základe svojho  výkonu, čo je v prípade výberu ďalšou dôležitou kategóriou.

  • V stručnosti sú z daného hľadiska na výber rôzne typy a to s prevázdkovým či nepretržitým výkonom v parametroch od 100 W do 10 000 W.