Univerzity tretieho veku

Ako pribúdajú človeku rôčiky, akosi je stále menej motivovaný obklopovať sa novými informácii. Je skúsenejší, má svoje stabilné zázemie, prácu. Nie je v takej miere odkázaný

Výber školy

Veľa rodičov už aspoň rok pred ukončením základnej školskej dochádzky premýšľa intenzívne o tom, kam dá ďalej svoje dieťa? Sú aj takí šťastní rodičia, ktorých dieťa