Zakážme heslá

Nehovorím o účtoch na Gmail-i ani na Facebooku. Tieto heslá potrebujú . Nemôžete predsa niekoho nechať čítať svoje súkromné správy alebo posielať email-y vo vašom

Ako na spam?

Nevyžiadaný e-mail, najčastejšie označovaný ako „spam“, môže byť jedným z najnáročnejších problémov, s ktorými sa v počítačových sieťach zaobchádza. Je to moderný ekvivalent k prijímaniu papierovej