Nedajte depresii šancu

Čo je to vlastne depresia? V psychológií je označovaná ako stav smútku, skleslosti, vnútorného napätia a nerozhodnosti. Ide o celkový útlm, spomalené duševné  i fyzické procesy, nízke sebavedomie a nezáujem

1 2 3 12