Nedajte depresii šancu

Čo je to vlastne depresia? V psychológií je označovaná ako stav smútku, skleslosti, vnútorného napätia a nerozhodnosti. Ide o celkový útlm, spomalené duševné  i fyzické procesy, nízke sebavedomie a nezáujem

Zmena štýlu

Manželský alebo partnerský život sa príchodom detí dosť zmení. Všetko naberie úplne iné rozmery ako by si človek predstavoval. Máme predstavy, že budeme všetko stíhať

Zakážme heslá

Nehovorím o účtoch na Gmail-i ani na Facebooku. Tieto heslá potrebujú . Nemôžete predsa niekoho nechať čítať svoje súkromné správy alebo posielať email-y vo vašom