Ako ukončiť živnosť?

Ukončenie živnosti Ukončenie živnosti predstavuje zánik vášho živnostenského oprávnenia. Ukončenie živnosti môže byt buď rozhodnutím živnostenského úradu alebo vašim dobrovoľným rozhodnutím. Na zrušenie vašej živnosti

1 3 4 5 6 7 14