Zaujímavé fakty o historických menách v Južnej Amerike

●  prvý peňažnú menu, ktorú zo sebou Španieli „priniesli“ do Ameriky zahŕňali: strieborný real, zlaté excelento (v roku 1535 nahradený escudom) a medenú mincu nazývanú maravedí

peníze
 
●mince pre novoobjavenú Ameriku najprv razili v španielskej Seville a Burgose a následné prevážali loďami cez Atlantik do Mexika a Panamy
 
●v skutočnosti prvou ženou zobrazenou na americkom štvrťdolári bola cudzinka – španielska kráľovná Izabela I. Kastílska
 
●zvláštnym druhom mincí boli zlaté „tepuzque“, ktoré vznikli ako odozva na nedostatok španielskych strieborných mincí. Boli razené už na americkom území a cirkulovali v obehu až do roku 1591.
 
●prvá mincovňa na strieborné mince vznikla v roku 1535 v Mexico City. Je najstaršou na území Spojených štátov a z prvých mincí vydaných touto mincovňou koluje na svete už len posledných 300-400 kusov, ktoré majú nesmiernu historickú hodnotu.
 
●  názvom „macuquina“ boli označené dočasné strieborné mince s hrubším a nedokonalejším spracovaním, ktoré sa razili v priebehu 17. storočia. Ich stiahnutie z obehu sa pokúsil nariadiť kráľ Karol III. ale neúspešne.
 
●  až v roku 1675 bola mexická Lima oprávnená raziť zlaté mince vo vlastnej mincovni
 
●  obeh zlatých mincí sa viac rozšíril po roku 1704 keď India prijala zlatý štandard
 
●  rozvoj modernejších technológií sa odzrkadlil aj pri razení. Vďaka zákonom z rokov 1728 a 1730 sa stal ich reliéf výraznejší, minca nadobudla dokonale okrúhle tvary a hrany boli kvalitne vyfrézované.

mince
 
●  strieborné mexické reály sa stali predlohou pre mnohé moderné národné meny vrátane amerického dolára, japonského jenu a čínskeho jüana
 
●každá mincovňa mala na minci vyrazený vlastný symbol skladajúci sa zo začiatočných písmen alebo skratky aby sa dal ľahko identifikovať pôvod, napríklad mincovňa v Lime – LIMA alebo LIMAE, San Luis Potosí – P alebo PTSI alebo PTS, Santiago de Chile – S
 
 
od roku 1983 sa mince razia už len v kráľovskej mincovni v San Luis Potosí. Ostatné mincovne v Lime, v Santo Domingo, Santiagu de Chile a ďalších mestách sa stali súčasťou siete kultúrnych historických pamiatok.