Bezdotykové sušiče rúk sa hygienicky len tvária

Pri návšteve toalety v bare alebo v reštaurácii či verejných toaliet sme nútení ruky si po umytí vysušiť takým spôsobom, ako nám to zariadenie na toaletách dovoľuje. Donedávna sme používali papierové utierky, ale po zistení, že majú negatívny dopad na životné prostredie, začali sa inštalovať elektrické sušiče na ruky. Ale ani tadiaľ cesta nevedie… Výskumom sa totiž zistili závažné negatívne vplyvy používania týchto prístrojov na zdravie človeka.

sušíč
 
Hygienické testy
Vo februári 2018 publikovali výskumníci z dvoch amerických univerzít štúdiu, ktorá obsahovala závažné zistenia o používaní sušičov rúk. V štúdii sa hovorí o tom, ako tieto prístroje dokážu nasávať baktérie z rúk, ktoré si ľudia zle umyjú a potom sa zo sušiča „vyfúknu“ priamo na dlane iného človeka. Výsledky priniesol experiment, ktorý uskutočnili na verejnej toalete, kde umiestnili Petriho misky v dvoch prípadoch. Prvýkrát boli misky v miestnosti aj so sušičmi rúk a v druhom prípade tam prístroje chýbali. V prvom prípade sa v priebehu 30 sekúnd vytvorilo až 254 kolónií baktérií, no v prípade bez sušiča v miestnosti vyrástla len jedna kolónia, poprípade nevznikla žiadna.

chemikálie
 
Kontaminácia aj bez použitia
Štúdia s podobnou témou bola publikovaná už v roku 2014 a uskutočnili ju vedci z Univerzity v Leedse. Ich bodom záujmu sa stali sušiče na toaletách v nemocniciach. Výskum vtedy trval dvanásť týždňov a výskumníci zbierali vzorky z toaliet nemocníc v rôznych štátoch Európy, napríklad Taliansku, Francúzsku či Veľkej Británii a prišli k záveru, že baktérie sa zo sušičov dostávajú na ruky ostatných ľudí. A to je zlé, pretože vy ten sušič vôbec nemusíte použiť, už len tým, že vojdete do miestnosti, kde sa sušič nachádza, vás v tom momente pokryjú baktérie.

plyn
 
Základom je dobre si umyť ruky
Hlavným problémom je zlé umývanie rúk. Pri následnom použití sušiča ten z nich tie neumyté baktéria nasaje a vzápätí ich vypustí späť do miestnosti v podobe aerosólu plného mikroorganizmov. Závisí to od spôsobu navrhnutia prístroja, ale kontaminovať môže aj celý priestor. Tieto bezdotykové zariadenia na sušenie rúk sa ako hygienické len tvária…