Vylepšené paušály

Cieľovou skupinou pri tvorbe paušálov je celkom iste skupina do 50 rokov. Aj toto rozpätie si ale vyžaduje jemnejšie delenie. Prečo 50 rokov ? Táto skupina ľudí – nad 50 rokov- vo veľkej miere využíva mobil prioritne iba na telefonovanie a klasické posielanie SMS správ.

mobil

Zvyšok populácie sa rôzni vekom, vzdelaním a vzťahom k technológiám.

  • Mladá generácia nevyužíva hlasové hovory. Dôležité sú pre ňu dáta a prístup neobmedzený na internet.

  • Stredná generácia využíva mobil na telefonovanie, ale potrebuje aj určitý balík dát

  • Staršia generácia dáta nepotrebuje


Toto delenie je veľmi hrubým delením a v každej skupine sú aj výnimky. Mne sa ale takto jednotlivé skupiny väčšinovo javia. Vychádzam zo vzorky ľudí, ktorých mám okolo seba a ktorí patria do rôznych vekových skupín.

Evidentne tento pohľad majú aj telefónny operátori-
Najväčší hráči na tomto trhu :

  • Orange
  • T-mobile

Prvý menovaný poskytuje paušály od 10€ v závislosti od počtu voľných minút a množstva dát.
Za 10€ ponúka 100 minút hovorov a 250MB plus 2 GB ako bonus, Pri vyšších platbách sú hovory neobmedzené a zvyšuje sa množstvo dát.

iphone

Druhý menovaný ma členenie podobné- možno viac rozčlenené. No v podstate zákazník za 10€ získa tiež 100 minút hovorov v cene, ale o 2GB menej dát. Presne tých istých 2 GB, ktoré teraz tvoria bonus v Orangi. Aj v ďalších ponukách sú zmeny viac menej kozmetické.

Ani jeden neponúkol nič, čím by prinútil zákazníka prejsť od konkurencie k nemu !

Prestali si byť konkurenciou ? Uspokojili sa s terajším „status quo „? Vyhovuje to asi obom stranám.
A tak, aj napriek mojej nespokojnosti v sieti Orange- nemám vlastne kam ísť. Nájde sa v dohľadnej dobe skutočná konkurencia, alebo budeme svedkami tichej dohody všetkých tých, ktorí tu mali to šťastie byť prvými ?
Aj tu platí: Prvý má výhodu! Prvý berie všetko! Ale je tu čas pre nový prístup.