Z Instagramu sa stane stránka na zdieľanie videí, podobná ako Youtube

Sociálna sieť Instagram nezostáva vo svojom vývoji a nástrojoch pozadu, po novom nás oboznámila s novou službou, ktorá má fungovať na podobnom princípe ako Youtube. Má tak ísť o spojenie sociálnej siete s možnosťou pridávania videí, na základe akých vznikne platforma videí, ktorých autorom budú samotní užívatelia. Na podobnom princípe začínal aj Youtube, respektíve na tomto princípe stojí dodnes a vidíme, kam to daná služba dotiahla. Podarí sa takýto úspech vo forme voľne šíriteľných videí aj stránke či aplikácii Instagram?

sociální sítě

Má k tomu predpoklady, všetko ukáže až čas, ale spomenutý nástroj sa má posunúť opäť bližšie k cieľu, s konkurenciou vo forme video-platformy to Instagram myslí naozaj vážne. Ostatným známym video serverom môže vzniknúť reálny súper bodujúci v počte návštevnosti.

instragram

Instagram sa ako iné podobné siete orientuje prevažne na mladých užívateľov, ktorým teraz dá okrem iného príležitosť, aby na stránku prispeli svojimi zaujímavými, bláznivými,… skrátka videami, nech si pod týmto pojmom predstavíte čokoľvek, čo nesúvisí s pornografiou či zvrátenou brutalitou. Bude sa orientovať na video-obsah a jeho zdielanie- čím viac video príspevkov, tým viac bude daná služba rozvinutejšia a schopnejšia konkurovať. Nielen voči Youtubeu, ale i voči čoraz známejšiu Snapchat Discover.

Ako som naznačil, celá akcia a plán začína veľmi sľubne, videá sú limitované v trvanlivosti až jednej hodiny. Bežnému užívateľovi by tak stačilo zhliadnuť 2 zaujímavé či zábavné videá a o náplň času by mal postarané. Ale pochopiteľne, dĺžka v trvaní jednej hodiny nie je pravidlom, len maximálnym limitom, pridané videá tak môžu byť podstatne kratšie. Len tak pre zrovnanie, aktuálny limit bol obmedzený na 60 sekúnd, čiže ide o skutočne pozitívnu zmenu a zároveň znak, že Instagram tomuto plánu naplno dôveruje a je jeho horúcou kartou.

ikona

Pripravte sa tak na zábavné šou, kopec zaujímavých videí, hudobné klipy a to všetko za podpory rozlíšenia 4K/ Ultra HD!